piątek, 28 marca 2014

Spotkanie Komitetu Założycielskiego Rady Pożytku Publicznego w Mniowie

Dnia 27 marca odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu naszej Gminy oraz jej Włodarzami. Przedstawiliśmy na nim regulamin w ramach którego miałaby funkcjonować Gminna Rada Pożytku Publicznego w Mniowie. Wójt wyraził aprobatę dla naszej inicjatywy i przekazał regulamin do konsultacji prawnej. Rozmawialiśmy również o zagospodarowaniu budynku pozostałego po komisariacie policji. Urząd Gminy wyraził chęć przekazania go organizacjom pozarządowym z terenu Gminy. Stowarzyszenia z naszej Gminy zostaną również włączone do organizacji festynów, które w tym roku odbędą się na terenie naszej Gminy. Wkrótce kolejne informacje ze pracy Rady Pożytku Publicznego w Mniowie.